Kontakt - MEDICAL GROUP SK a.s.

SÍDLO
Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava 3
SLOVAKIA
Tel.: +421 2 20850 930
medicalgroupsk@medicalgroupsk.sk

POBOČKA KOŠICE
Buzinská 581
040 15 Košice -  Šaca
Tel.: +421 55 2852 200
medicalgroupsk@medicalgroupsk.sk

    

 

Kontaktný formulár

* potrebné vyplniť