Distribučná spoločnosť MEDICAL GROUP SK a.s.

Sídlo spoločnosti

Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava 3

Fakturačné údaje spoločnosti

Názov spoločnosti: MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31 708 030
DIČ: 2020481936
IČ DPH: SK2020481936
Spoločnosť zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 5995/B
 

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
č. účtu: 105369007
kód banky: 1111
IBAN: SK0411110000000105369007
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
č. účtu: 2592244357
kód banky: 0200
IBAN: SK2602000000002592244357
SWIFT (BIC): SUBASKBX

 

Užitočné odkazy

 

Kariéra

V spoločnosti MEDICAL GROUP SK a.s. vieme, že našou najväčšou silou sú naši zamestnanci.

Hľadáme preto ľudí, ktorí dokážu svoje odborné znalosti a skúsenosti využiť pri tímovej práci, avšak individuálne úspechy vieme oceniť.
Majú vysoké pracovné nasadenie a záujem o osobný rozvoj.

V prípade záujmu pracovať pre našu spoločnosť nám zašlite:

  • žiadosť
  • životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktný e-mail: personalne@medicalgroupsk.sk